Nhân sự

03

Our Fantastic Team

NGUYỄN QUỐC HUY

CEO.Co-Founder

TẠ THỊ NGA

Cố vấn Hội đồng quản trị

ĐẶNG NỮ BÍCH THẢO

Giám đốc kinh doanh

LÊ HÔNG NHUNG

Tài chính

HOÀNG HÀ

QS

ĐẶNG NGỌC SƠN

Kiến trúc sư

LÊ ĐÌNH NAM

Giám sát trưởng

NGUYỄN THỊ MAI

Kiến trúc sư

ĐÀO THU HẰNG

Kiến trúc sư

PHAN PHƯƠNG NAM

Kiến trúc sư

TRẦN CÔNG TOÀN

Kiến trúc sư

NGUYỄN HOÀNG HUY

Photography