2023 – đến nay

2023 – đến nay

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Nicenest là đóng góp vào sự phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị thông qua việc xây dựng các khu đô thị hiện đại, bền vững và đáng sống. Chúng tôi tạo ra:

  1. Tạo ra những không gian sống đẳng cấp
  2. Phát triển bền vững
  3. Tạo ra giá trị lâu dài

Share post: